Foto: Prensa Gimnasia

LNB 19-20: Gimnasia 94 – Hispano 68 / Mencia (GEC) 24 puntos